Política de Privacitat

1. Responsable del tractament


Identitat: ROCAMARROCAS Y MARMOLES, S.A. (en endavant ROCAMAR)
CIF: A59046359
Domicili Postal: Torrent de Can Payàs, 7-11 · Pol. Ind. Pla d’en Coll · 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 935 646 553
E-Mail: lithosfera@lithosfera.com
Contacte DPD: lithosfera@lithosfera.com

ROCAMARROCAS Y MARMOLES, S.A., com a responsable del lloc web www.lithosfera.com , de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

2. Finalitat del tractament


Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

  • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
  • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del news;
  • Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
  • Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
  • Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
  • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a lithosfera@lithosfera.com.

D’acord amb la LSSICE, ROCAMAR no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de ROCAMAR , l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

3. Legitimació del tractament


La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de ROCAMAR .

 

4. Destinataris de cessions o transferències


ROCAMAR no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. ROCAMAR únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment ROCAMAR.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Cubenode System SL, amb CIF B19578707 i domicili fiscal situat en carrer La Trucha, Edifici Victòria, portal 3, número 9, 5ºA, 18015, Granada. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre ROCAMAR i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

5. Drets de les persones interessades


Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ROCAMAR; presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a lithosfera@lithosfera.com , indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

6. Informació que recaptem


Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè ha de facilitar les següents dades: nom, e-mail i la seva consulta.

Si contracta un servei mitjançant la nostra pàgina web https://www.lithosfera.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom i dades de contacte.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de ROCAMAR.

 

7. Mesures de seguretat


Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. ROCAMAR ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

8. Canvis en la present política de privacitat


ROCAMAR es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

9. Legislació


Amb caràcter general les relacions entre ROCAMAR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.